51. Sb Antimon

Elektronvalem: Sb:+51| 2)8)18)18)5)
Aatommass: 121,75

Looduslik antimon

Looduslik antimon

Teda leidub maakoores, kuid ta on looduses vähelevinud element. Tuntud on ligi 120 antimoni mineraali. Hõbehall sinaka läikega habras halvasti elektrit juhtiv poolmetall, mille tihedus on 6,7 g/cm3 ja sulamistemperatuur 630 C. Antimonil on kaks stabiilset isotoopi massiarvudega 121 ja 123.

Tähtsamad ühendid on oksiidid, sulfiidid, halogeniidid, hüdriidid ja komplekssoolad. Suhteliselt püsiv. Tal on viis allotroopi. Kolm olulisemat on valge, kollane ja plahvatav.

Õhus on ta püsiv, kõrgemal temperatuuril oksüdeerub. Ei reageeri lämmastiku, süsiniku, räni ega booriga, kuid reageerib energiliselt halogeniididega. Ei reageeri soolhappe, vesinikfluoriidhappe, lahjendatud väävelhappe ega leelislahustega. Reageerib kuningveega, kontsentreeritud väävelhappega ja lahjendatud lämmastikhappega. Moodustab metallidega sulameid. Kõrgemal temperatuuril reageerib paljude lihtainetega.

Lingid:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.