54. Xe Ksenoon

Elektronvalem: Xe:+54| 2)8)18)18)8)
Aatommass: 131,29

NASA ksenoon ioonmootor

NASA ksenoon ioonmootor

Looduslikult 99 isotoobi segu. Teda esineb absorbeerunult uraani sisaldavates maakides. Kõige kallim väärisgaas. Värvuseta ja lõhnata üheaatomiline gaas, mida leidub atmosfääris. Saadakse vedela õhu fraktsioneerival destillatsioonil.

Ksenoonheksafluoroplatinaat on esimene väärisgaaside ühend üldse. Hiljem on sünteesitud ka teisi ühendeid, näiteks oksiide, fluoriide, mõndasid soolasid. Kasutatakse hõõglampide täiteks, gaaslahendustes, lampides ja radiodiagnostikas.

Lingid:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.