7. N Lämmastik

Elektronvalem: N:+7| 2)5)
Aatommass: 14,0067

7

Värvuseta ja lõhnata kaheaatomiline gaas, mis moodustab atmosfääris 78%. Lämmastik on vajalik kõikidele organismidele, seda leidub elusrakkude molekulides. Teda toodetakse vedela õhu fraktsioneerival destillatsioonil. Oksüdatsiooniaste ühendites võib varieeruda -III kuni V. Reageerib mõnede aktiivsete metallidega. Kasutatakse ammoniaagi ja lämmastikhappe tootmisel. Vedelat lämmastikku kasutatakse näiteks toiduainete külmutamiseks. Olulisemad lämmastikuühendid on ammoniaak, ammooniumkloriid, ammooniumsulfaat, dilämmastikoksiid ehk naerugaas, lämmastikoksiid, lämmastikdioksiid, lämmastikhape, nitraadid ja nitritid.

Lingid:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.