94. Pu Plutoonium

KeemiaPu

Elektronvalem: Pu:+94| 2)8)18)32)24)8)2)
Aatommass: 244,0642
Sulamistemperatuur: 639 °C

Plutoonium

Plutoonium

Looduses plutooniumi suurtes kogustes ei leidu, kuid teda tekib tuumaelektrijaamas uraani isotoopide lõhustumisel. Kõik tema isotoobid on radioaktiivsed ja pikima elueaga on isotoop massiarvuga 244. Teised olulised isotoobid on massiarvudega 238, 240 ja 241.

Omadustelt on ta aktinoid. Ta esineb mitme kristallmodifikatsioonina, mis võivad temperatuuri või rõhu muutumise tõttu üksteiseks üle minna. Keemiliselt aktiivne ning reageerib õhuhapnikuga, kõrgemal temperatuuril süttib kergesti.

Plutoonium on ka mürgine. Uraani kõrval üks levinuimad tuumapommide valmistamise algmaterjale.

Lingid:

See artikkel on retsenseerimata.