LAHUSTUVUS

Lahused on ainete segud, kus aine (lahustunud aine) on lahustatud lahustis (vedelikus). Väga paljudes lahustes on lahustiks vesi. Lahuseid, kus lahustunud aineks on vesi nimetatakse ka vesilahusteks.

Lahus = lahustunud aine + lahusti

Seda, kui palju ained saab vees lahustada näitab aine lahustuvus. Lahustuvus näitab, mitu grammi ained saab lahustada 100 grammis vees.

19

Lahustuvuse järgi liigitatakse aineid vees lahustuvateks ja praktiliselt mittelahustuvateks.

Marmor on praktiliselt mittelahustuv kivim

Marmor on praktiliselt mittelahustuv kivim

Aine lahustuvus sõltub temperatuurist. Enamus tahketel ainetel lahustuvus temperatuuri tõustes kasvab. Näiteks toasoojas vees saab lahustada maksimaalselt 1 kg suhkrut, kuid keevas vees on võimalik lahustada kaks korda rohkem, 2 kg suhkrut.

Vees võivad lisaks tahketele ainetele lahustuda ka gaasilised ained. Gaasiliste ainete lahustuvus temperatuuri tõustes väheneb. Näiteks, kui hakata vett kuumutama, siis tekivad nõu seintele väikesed mullid, see on tingitud sellest, vees lahustunud õhk tuleb lahusest välja, kuna kõrgemal temperatuuril lahustub vees vähem õhku, kui madalamal temperatuuril. Gaaside lahustuvus sõltub lisaks temperatuurile ka rõhust. Suurema rõhu juures saab vees lahustada rohkem gaasi. Hea näide selle kohta on gaseeritud joogid. Kui avada gaseeritud jook, siis on hästi näha, et pudelist eralduvad mullikesed, see on tingitud sellest, et pudeli avamisel rõhk pudelis vähenes ning lahustunud gaas eraldus.

Merevesi sisaldab samuti lahustunud hapnikku

Merevesi sisaldab samuti lahustunud hapnikku

 

Arvutusülesande näide 1:
Kui palju ained on võimalik lahustada 250 grammis vees, kui aine lahustuvus on 65g/100g H2O .

Lahendus:
Lahustuvuse ülesandeid on mõistlik lahendada vastavustega (ristkorrutis).
Lahustuvus 65 grammi tähendab seda, et 100 grammis vees saab lahustada 65 grammi ainet, seega saame koostada vastavuse:

22

Arvutusülesande näide 2:
150 grammis 60 °C vees lahustati maksimaalne kogus ainet ning saadud lahus jahutati 20 °C-ni. Mitu grammi ainet sademes välja? 60 °C juures on aine lahustuvus 50g/100g H2O ning 20 °C juures 20g/100g H2O .

Lahendus:
Leiame kõigepealt selle, kui palju ainet lahustus 150 grammis vees 60 °C juures.

23

Nüüd leiame selle, kui palju ained saab maksimaalselt lahustuda 150 grammis 20 °C vees.

24

Kui 60 °C juures lahustati 75 grammi ainet ning 20 °C juures saab lahuses olla 30 grammi ainet, seega pidi välja sadenema 75 – 30 = 40 grammi ainet.

 

Lahustuvus (ing):

 

Loe lisaks:

See artikkel on retsenseerimata.