ARVU ABSOLUUTVÄÄRTUS

Kaugust arvtelje nullpunktist kuni mingit arvu kujutava punktini nimetatakse selle arvu absoluutväärtuseks.

Seega võime öelda, et arvu 2 absoluutväärtus on 2 ja ka arvu -2 absoluutväärtus on 2.

Arvu absoluutväärtuse märkimiseks kirjutatakse see arv kahe püstkriipsu vahele. Seega:

Kokkuvõtvalt: nulli ja positiivse arvu absoluutväärtus on see arv ise, negatiivse arvu absoluutväärtus on selle arvu vastandarv.

Ühegi arvu absoluutväärtus ei saa olla negatiivne!

Vastandarvude absoluutväärtused on võrdsed.

Video: Absoluutväärtus selgeks

Video: Arvude absoluutväärtuste võrdlemine

Video: Arvude absoluutväärtuste järjestamine selgeks

Leia arvude absoluutväärtused:

Ülesanne 1

Ülesanne 2

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.