Elektrolüüs

Elektrolüüsiks nimetatakse keemilist reaktsiooni elektrivoolu toimel. Elektrolüüsi läbiviimiseks paigutatakse elektrolüüsi nõusse kaks elektroodi – anood (+) ja katood (-), mis on ühendatud vooluallikaga. Katoodil toimub alati elektronide liitmine ning anoodil elektronide loovutamine. Elektrolüüsi korral liiguvad katioonid katoodile ning liidavad elektrone ning anioonid liiguvad anoodile ja loovutavad elektrone.

Elektrolüüsi käigus liiguvad katioonid katoodile ning anioonid anoodile

Elektrolüüsi käigus liiguvad katioonid katoodile ning anioonid anoodile

Elektrolüüsi saab läbi viia elektrolüütide vesilahustes või sulatatud elektrolüütides. Sulatatud elektrolüütide elektrolüüsi toodetakse aktiivseid metalle (naatrium, kaalium, kaltsium, jt).

14

Elektrolüüdi vesilahuste korral sõltuvad saadused sellest, millise elektrolüüdiga on tegemist. Allolevas tabelis on ära toodud erinevat tüüpi soolade vesilahuste elektrolüüsi saadused.

15

Vesilahuses ei saa tekkida aktiivset metalli, seega toimub aktiivse metallisoola korral katoodil vee lagunemine (tekib vesinik), mitte metalli sadenemine. Hapnikanioonid elektrolüüsil ei lagune, seega laguneb hapniksoolade korral anoodil vesi ning tekib hapnik.

 

Elektrolüüsi rakendused (ing)

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.