KÜLLASTUNUD JA KÜLLASTAMATA LAHUSED

Küllastunud lahuseks nimetatakse lahust, kus antud temperatuuril ainet enam ei lahustu. Maksimaalset kogust ainet, mida saab antud temperatuuril lahustada näitab aine lahustuvus (Lahustuvus näitab, mitu grammi ainet saab lahustada 100 grammis vees).

Küllastumata lahuseks nimetatakse lahust, kus on võimalik veel ainet lahustada.

Teatud juhtudel on võimalik vees lahustada ka rohkem ainet kui aine lahustuvus seda näitab. Seda saab teha siis kui küllastunud lahus aeglaselt maha jahutada (aeglase jahtumise korral ei pruugi aine lahusest välja sadeneda). Sellist lahust nimetatakse üleküllastunud lahuseks – lahus, mis sisaldab antud temperatuuril rohkem ainet kui küllastunud lahus.

Üleküllastunud lahus ning sellest tekkinud küllastunud lahus peale soolade välja sadenemist:

26  27

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.