Harilikud murrud

Harilikud murrud

Harilikud murrud on näiteks:

Harilik murd näitab, mitmeks võrdseks osaks on tervik jaotatud ja mitu sellist osa on võetud.

Joonisel on ring jaotatud neljaks võrdseks osaks ning kolm osa on värvitud kollaseks ja üks osa punaseks.

Harilik murd

Harilik murd1

Harilik murd kui jagatis

Harilikku murdu võib vaadata kui jagatist. Murru nimetaja ei saa võrduda nulliga.

Harilik murd kui osamäär

Harilik murd näitab osa suurust võrreldes tervikuga.

4 õuna jagati kahe lapse vahel. (Nähtav arvutis)

1 õun jagati kahe lapse vahel. (Nähtav arvutis)

Harilik murd2

 

Lihtmurd

Lihtmurd on murd, mille lugeja on väiksem kui nimetaja.

3 < 4

Liigmurd

Liigmurd on murd, mille lugeja on suurem kui nimetaja või nimetajaga võrdne.

Liigmurru saab teisendada segaarvuks või täisarvuks.

Näide 1. (Nähtav arvutis)

Liigmurd

Näide 2. (Nähtav arvutis)

Liigmurd1

Näide 3. (Nähtav arvutis)

Liigmurd2

 

Segaarv

Segaarv koosneb täisosast ja murdosast.

Näide 1.

segaarv = täisarv + lihtmurd

Segaarvu saab teisendada liigmurruks. Selleks tuleb täisosa korrutada murru nimetajaga ja liita murru lugejale.

Näide 2.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.