17. Cl Kloor

Elektronvalem: Cl:+13| 2)8)7)
Aatommass: 35,453

Kloor katseklaasis

Kloor katseklaasis

Tähtsaim halogeen. Kloori ei leidu looduses lihtainena, ühenditena on ta levinud. NaCl ja Kcl leidub merevees, maakoores esineb soolalademetena. Kloori saadakse NaCl või selle vesilahuse elektrolüüsil. Kloor on kollakasroheline terava lõhnaga mürgine õhust raskem gaas. Lahustub vees, moodustades kloorivee. Keemiliselt väga aktiivne, reageerib energiliselt paljude liht- ja liitainetega. Soojendamisel või valguse toimel reageerib vesinikuga. Tähtsamad ühendid on vesinikkloriidhape ja selle soolad kloriidid (naatriumkloriid, kaaliumkloriid, tsinkkloriid, raud(III)kloriid, baariumkloriid, kaltsiumkloriid, hõbekloriid.) Tekstiili- ja paberitööstuses kasutatakse pleegitajana, keemiatööstuses orgaaniliste ühendite, vesinkkloriidhappe ja kloriidide tootmisel. Veepuhastusjaamades kasutatakse pisikute hävitamiseks.

Lingid:

results loading