32. Ge Germaanium

Elektronvalem: Ge:+32| 2)8)18)4)
Aatommass: 72,59

Germaanium

Germaanium

Germaanium on hõbedane läikiv, kõva ja rabe aine, mille tihedus normaaltingimustel on 5,3 g/cm3. Tema sulamistemperatuur on 938 C. Germaaniumil on neli stabiilset isotoopi massiarvudega 70,72, 73 ja 74.

Looduses leidub hajutatult peamiselt haruldastes mineraalides (nt germaniit, argürodiit), tsingi ja vase ning polümetallilistes maakides ja kivisöes.

Germaanium onpooljuht ja leiab kasutust elektroonikas. On mitmete täppissulamite ning läätsematerjalide koostisaine.

Lingid:

results loading