43. Tc Tehneetsium

Elektronvalem: Tc:+43| 2)8)18)13)2)
Aatommass: 98

Suured punased tähed sisaldavad tehneetsiumi

Suured punased tähed sisaldavad tehneetsiumi

Looduses leidub uraanimaakides ja on avastatud ka tähtede spektrites. Tehneetsium on metall, mille tihedus normaaltingimustes on 11,5 g/cm3.

Kõik tehteetsiumi isotoobid on radioaktiivsed. Pikima elueaga on isotoop 97, kuid levinuim on isotoop 99, mida tekib uraani lõhustumisel ja vähesel määral ka looduses. Sulamistemperatuur on 2157 C. Kuivas õhus toatemperatuuril on püsiv. Reageerib lämmastikhappega, kontsentreeritud väävelhappega ja kuningveega.

Ühenditest olulisemad halogeenühendid. Kasutatakse meditsiinis kasvajate ravimiseks, tuumareaktorites, rauasulamite korrosiooni-inhibiitorina.

Lingid:

results loading