8. O Hapnik

Elektronvalem: O:+8| 2)6)
Aatommass: 15,9994

Virmalised: ergastatud hapniku aatomid kiirgavad rohelist valgust

Virmalised: ergastatud hapniku aatomid kiirgavad rohelist valgust

Värvuseta ja lõhnata kaheaatomiline gaas, mis moodustab 21% atmosfääri koostisest. Litosfääris esineb hapnik elemendina (47,4%). Maakoores levinuim ja elutähtis element, mida on vaja hingamiseks. Taimed toodavad hapnikku fotosünteesil, tööstuslikult saadakse teda vedela õhu fraktsioneerival destillatsioonil.

Hapniku allotroobid on monohapnik, dihapnik, trihapnik ehk osoon ja tetrahapnik.

Osoon(O3) on mürgine sinakas gaas, mis koosneb kolmest hapniku aatomist ja teda leidub atmosfääri ülakihtides.

Toetab põlemist ja lahustub mingil määral vees. Hästi lahustub ta orgaanilistes vedelikes. On väga aktiivne oksüdeerija. O2 reageerib otseselt peaaegu kõikide lihtainetega, v.a. halogeenid, mõned väärismetallid ja väärisgaasid. Hapniku ja mõne teise elemendi ühendid on oksiidid. Hapniku osavõtul kulgevad oksüdeerimisreaktsioonid on eksotermilised ja neil põhineb energiamajandus. Hapnikku kasutatakse nii keemiliste protsesside kui ka kütuste põlemisprotsesside intensiivistamiseks. Puhast hapnikku antakse sissehingamiseks haiguste ja gaasimürgistuse korral.

Lingid:

results loading