92. U Uraan

KeemiaU

Elektronvalem: U:+92| 2)8)18)32)21)9)2)
Aatommass: 238,0289
Sulamistemperatuur: 1132°C
Keemistemperatuur: 1797°C
Tihedus: loodusliku uraani puhul 19,05 g/cm3

Uraani mineraal ning uraanoksiidid katseklaasides

Uraani mineraal ning uraanoksiidid katseklaasides

Avastamine: Uraani avastas 1789. aastal saksa keemik M.H. Klaproth ning nimetuse on element saanud planeet Uraani järgi.

Esinemine: Uraaniühendeid leidub Eestis põlevkivis ja fosforiidis.

Omadused: Hõbevalge värvusega ja suure tihedusega radioaktiivne raskmetall, mis kuulub aktinoidide hulka. Looduses leidub kolme isotoobina massiarvudega 234, 235 ja 238. Kõik tema isotoobid on radioaktiivsed ja peamine isotoop on uraan-238. Uraan kiirgab alfa- ja gammakiirgust ning laguneb tooriumiks. Tema radioaktiivse lagunemise lõppsaaduseks on mitteradioaktiivne plii. Keemiliselt väga aktiivne ja kattub õhus oksiidikihiga.

Lingid:

results loading