Aatommass ja valemmass (molekulmass)

Aatomid on väga väikesed aineosakesed, seega on neil ka väga võike mass. Aatommassi mõõdetakse aatommassiühikutes (amü). Üks aatommassiühik on võrdne 1/12 süsiniku aatomi massist ning võrdub 1,66•10-24 grammiga.

Kõikidel aatomitel on olemas aatommass, mis näitab, mitu korda selle elemendi aatom on raksem aatommassiühikust. Aatommassi leiab perioodilisustabelist. Enamasti kasutatakse keemilistes arvutustes ümardatud aatommassi (täisarvud), välja arvatud kloor, mille aatommassiks loetakse 35,5 amü.

Valemmass (molekulmass) näitab aine valemi põhjal arvutatud massi, see leitakse ainet moodustavate elementide aatommasside summana. Näiteks vee (H2O) valemmass on 18 amü. Vees on kaks vesiniku aatomit (vesiniku aatommass on 1 amü) ning üks hapniku aatom (hapniku aatommass on 16 amü), seega kõikide elementide aatommasside summa ongi 2•1 + 16 = 18 amü.

Valemmassi tähistatakse järgmiselt Mr(elemendi sümbol). Näiteks vee korral on korrektne valemmassi kirjutamine järgmine:

Mr(H2O) = 18 amü

Mõned näited valemmassi arvutamise kohta:

Näide 1: Leiame Na2SO4 valemmassi:

Mr(Na2SO4) = 2 • 23 + 1 • 32 + 4 • 16 = 142 amü

Selgitus:

  • Na aatommass on 23 amü, kuna aines on kaks naatriumi aatomit, peame selle korrutama kahega: 2 • 23
  • Väävli (S) aatommass on 32 amü ja aines on üks väävli aatom: 1 • 32
  • Aine sisaldab nelja hapniku (O) aatomit. Hapniku aatommass on 16 amü, seega kirjutame: 4 • 16
  • Liites kõikide elementide aatommasside summad kokku saamegi Na2SO4 valemmassiks 142 amü.

Näide 2: Leiame Al3(PO4)2 valemmassi:

Mr[Ca3(PO4)2]= 3 • 40 + 2•(1 • 31 + 4 • 16) = 310 amü

Selgitus: Kuna PO4 on sulgudes ja seal taga on indeks 2, siis see kaks kehtib kogu sulgudes oleva osa kohta. Seega peab kahega korrutama nii ühe fosfori aatomi (P) aatommassi ning nelja hapniku aatomi (O4) aatommassi – 2•(1 • 31 + 4 • 16)

 

Loe lisaks:

results loading