Aine hulk. Mool

Keemiaalaste arvutuste lihtsustamiseks on aine koguste mõõtmiseks kasutusele võetud uus suurus – aine hulk, mille ühikuks on mool (lühend mol). Üks mool on selline kogus aineosakesi, mis sisaldub 12 grammis süsinikus. Arvuliselt on see 6,02 • 1023 osakest. Ühes moolis sisaldub alati 6,02 • 1023 aine osakest ning seda arvu nimetatakse Avogadro arvuks (lühend NA).

Sahara kõrbes on samapalju liivateri, kui osakesi ühes moolis

Sahara kõrbes on samapalju liivateri, kui osakesi ühes moolis

Aine hulka tähistatakse tähega n ning seda saab arvutada järgmiselt:

14

Moolarvutused võimaldavad kergesti leida mõne elemendi koguseid liitaines. Indeksid aine valemis näitavad seda, mitu mooli seda elementi sisaldub ühes moolis aines.

Näide: 1 mool paekivi (CaCO3) sisaldab 1 mooli kaltsiumi (Ca) aatomeid, 1 mooli süsiniku (C) aatomeid ning 3 mooli hapniku (O) aatomeid.

 

Moolid (ing):

 

Loe lisaks:

results loading