Aine põhiklasside omadused tabelina

14

1)      Amfoteersed metallid (Al ja Zn) reageerivad leelistega ning tekib kompleksühend

2Al + 2KOH + 6H2O = K[Al(OH)4] + 3H2

2)      Vesinikuga reageerivad need metallid, mis asuvad metallide pingereas vesinikust vasakul.

Vesinikku ei eraldu kontsentreeritud väävelhappe ning lahjendatud ja kontsentreeritud lämmastikhappega. Need happed reageerivad ka metallidega, mis asuvad pingereast vesinikust paremal.

3)      Lähteained peavad vees lahustuma ning saadusena peab tekkima vees lahustumatu sool

4)      Sool peab vees lahustuma. Reageeriv metall (lähteaine) peab olema aktiivsem, kui see metall, mis tekib. Metallid, mis veega reageerivad (pingereas kuni magneesiumini) ei tõrju teist metalli välja, vaid reageerivad veega ning tekkinud hüdroksiid reageerib soolaga.

5)      Metalli reageerimisel veega tuleb vaadata metallide pingerida. Külma veega reageerivad metallid kuni magneesiumini. Veeauruga reageerivad metallid kuni rauani.

 

results loading