Alkoholid

Alkoholid on süsinikuühendid, kus süsinikuga on seotud üks või mitu hüdroksüülrühma (-OH). Tuntum alkohol on etanool (CH3-CH2-OH), mida tavakeeles nimetatakse piirituseks.

Etanooli molekul

Etanooli molekul

Alkoholide nimetamisel lähtutakse vastavast alkaanist, millest alkohol on saadud. Nimetuse lõppu lisatakse liide –ool.

37

Alkoholide omadustest tasuks mainida seda, et alkoholid on vees hästi lahustuvad ühendid, kuna –OH rühm suudab ennast siduda vee molekulidega.

Vesiniksidemed alkoholi ja vee vahel

Vesiniksidemed alkoholi ja vee vahel

Etanooli kasutatakse erinevate alkohoolsete jookide valmistamisel. Samuti kasutatakse etanooli erinevate keemiliste reaktsioonide läbiviimisel. Organismis etanool laguneb ensüümide (biokatalüsaatorid) toimel.

Mitme hüdroksüülrühmaga alkoholidest on tuntumad  etüleenglükool (1,2-etaandiool) ja glütserool (1,2,3-propaantriool).

Glütserool

Glütserool

Etüleenglükool

Etüleenglükool

Etüleenglükool leiab kasutust autode jahutusvedelikuna (antifriisina), kuna tema vesilahuse külmumistemperatuur võib olla alla -30 oC.

Glütserool on magusa maitsega vedelik, mida kasutatakse erinevates kosmeetikatoodetes.

 

results loading