ALUSED

Alus on aine, mis vesilahuses jaguneb aluse katioonideks ja hüdroksiidioonideks. Hüdroksiidioonidest on tingitud kõik aluste üldised omadused. Hüdroksiidiks nimetatakse ainet, mis annab lahusesse metalli katioone ja hüdroksiidioone.

 

NaOH→ Na+ + OH-

 

Leeliseks nimetatakse vees lahustuvaid tugevate aluseliste omadustega hüdroksiide (leelis-ja leelismuldmetallide hüdroksiidid). Vähemaktiivsete metallide hüdroksiidid lahustuvad vees halvasti ja moodustavad sültja sademe. Väga nõrkasid aluseid ei saa värvusindikaatoritega kindlaks teha, sest nad annavad lahusesse väga vähe hüdroksiidioone. Enamik hüdroksiide laguneb kuumutamisel vastava metalli oksiidiks ja veeks. Mida väiksema aktiivsusega on metall, seda kergemini tema hüdroksiid kuumutamisel laguneb.

results loading