ALUSTE SAAMINE

Tugevalt aluselise oksiidi reageerimisel veega tekib leelis.

CaO + H2O → Ca(OH)2

 

Metalli reageerimisel veega tekib leelis.

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

 

Soola reageerimisel leelisega tekib vähemaktiivse metalli hüdroksiid (hüdroksiid sadeneb sültja massina):

CaSO4 + 2NaOH→ Cu(OH)2 (sadeneb)+ Na2SO4

 

Video. Koduses majapidamises leiduvate hapete ja aluste pH.

Harjutus. Tugevad ja nõrgad alused.

Mäng kordamiseks aineklasside kohta.

results loading