Areenid

Areenid ehk aromaatsed süsivesinikud on ühendid, mis sisaldavad benseeniringi. Benseeniring on kuuest süsinikust koosnev tsükkel, kus süsinike vahel on 1,5 kordsed sidemed. Benseeniringi võib kujutada mitmeti

34

Kõige lihtsam areen ongi see, mis sisaldab ainult benseeniringi ning tema nimetus on benseen.

35

 

Areenide omadused

Areenide füüsikalised omadused on sarnased teiste süsivesikute omadustega. Nad on veest kergemad, vedelad või tahked ained. Enamasti on areenid mürgised ja kantserogeensed ained.

Keemiliselt on areenid palju püsivamad kui alkeenid, kuna kaksiksidet moodustavad π-elektronid moodustavad aromaatse ringi, mis on väga püsiv. Seega areenid ei anna liitumisreaktsioone, nagu seda teevad alkeenid. Areenid annavad asendusreaktsioone halogeenidega, halogenoalkaanidega ning lämmastikhappega. Toimuvad reaktsioonid on toodud allpool.

36

 

Tuntumaid areene

Benseen (C6H6) on värvusetu mürgine vedelik, mida kasutatakse peamiselt teiste aromaatsete ühendite sünteesiks.

Metüülbenseen ehk tolueen (C6H5CH3) on värvusetu vedelik, mis on samuti mitmete teiste ainete lähteaineks. Näiteks saab tolueenist sünteesida magusainet sahhariini ning lõhkeainet trotüüli.

37

 

results loading