Arvutused reaktsioonivõrrandite järgi

Reaktsioonivõrrandi järgi on võimalik leida seda, kui palju aineid kulub/tekib keemilise reaktsiooni käigus. Arvutused põhinevad sellel, et reaktsioonivõrrandis näitavad kordajad aine moolide suhet. Näiteks võrrand:

4Al + 3O2 = 2Al2O3

näitab seda, et 4 mooli alumiiniumi reageerimiseks kulub 3 mooli hapniku ning tekib 2 mooli alumiiniumoksiidi. Teades aine moole, on kerge arvutada aine massi (või gaasiliste ainete korral ruumala) kasutades moolarvutuse valemeid:

19

Reaktsioonivõrrandil baseeruvate ülesannete lahendamisel on mõistlik järgida järgmisi etappe

  1. Kirjutage ja tasakaalusta reaktsioonivõrrand
  2. Kirjutage reaktsioonivõrrandi kohale ülesandes antud ja otsitava aine kohta toodud andmed
  3. Leidke nende ainete molaarmassid, mille kogus on antud või mille kogust soovitakse leida
  4. Leidke nende ainete moolid, mille mass (või gaasilise aine ruumala) on antud
  5. Reaktsioonivõrrandi kordajate suhte järgi leidke otsitud aine moolid
  6. Leidke küsitud aine mass (ruumala)

 

Näidisülesanne: Mitu liitrit hapnikku kulub 35 grammi raua roostetamiseks, kui rauast tekib raud(III)oksiid?

 

Lahendus:

1. Kirjutame ja tasakaalustame reaktsioonivõrrandi:

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

2. Kirjutame antud andmed reaktsioonivõrrandi kohale:

35 g      V=?

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

3. Leiame raua ja hapniku molaarmassid:

21

4. Leiame raua moolid, kuna me teame raua massi:

22

5. Reaktsioonivõrrandi kordajate järgi leiame hapniku moolid:

23

6. Leiame hapniku ruumala:

24

Vastus: 35 grammi raua roostetamiseks kulub 21 dm3 hapnikku.

 

results loading