Egiptus

Eelajalooline Egiptus

Egiptuse alad asustasid kütid-korilased pleistotseenis. 10. aastatuhandel e.m.a asendus küttide-korilaste kultuur põlluharijate-karjakasvatajate kultuuriga. Umbes aastal 8000 e.m.a alanud kliimamuutuste ja/või liiga intensiivse karjakasvatuse tõttu muutusid suured haritavad ja karjatatavad maa-alad kasutuskõlbmatuks, moodustus Sahara kõrb. Varajased hõimud liikusid Niiluse orgu, kus arenes välja püsiasustusega, põllumajanduslik ja varasema perioodiga võrreldes rohkem tsentraliseeritud ühiskond.

Neoliitikumis arenesid Ülem- ja Alam-Egiptuses mitmed eeldünastilised kultuurid. Mõlema Egiptuse kogukonnad jäid kultuuriliselt eraldatuks rohkem kui 2000 aastaks, kuid lävisid sageli omavahel läbi kaubanduse. Esimesed jäljed egiptuse hieroglüüfidest ilmnevad Nagada kultuuri saviesemetelt aastast ca 3200 e.m.a.

EgiptusKAART

Pildi  autor Jeff Dahl

Vana-Egiptus

Ülem- ja Alam-Egiptuse ühendas umbes aastal 3150 e.m.a üheks kuningriigiks vaarao Menes, kes pani aluse erinevatele Egiptuse dünastiatele, mille esindajad valitsesid riiki järgneval kolmel aastatuhandel. Egiptuse kultuur jõudis sellel perioodil oma õitsengu tippu, eristudes teistest kultuuridest oma religiooni, kunsti, keele ja tavade poolest. Ühendatud riigi varadünastilisele ajastule järgnes Vana riigi periood (ca 2700–2200 e.m.a), mil rajati palju püramiide, millest märkimisväärseimad on III dünastia ajal rajatud Džoseri püramiid ja IV dünastia ajal rajatud Giza püramiidid.

Esimese vaheperioodi ligi 150 aastast perioodi riigis iseloomustab poliitiline ebakindlus ja võimu detsentraliseerumine.  Ulatuslikumad Niiluse üleujutused ja poliitiline stabiliseerumine aitasid kaasa riigi uuele tõusule Keskmise riigi perioodil, mis saavutas oma kõrgaja vaarao Amenemhet III võimuperioodil. Teisel vaheperioodil valitsesid Egiptuse põhjaosa hüksoslased (semiidid-asiaadid), kes rändasid Niiluse deltasse 18. sajandil e.m.a ning haarasid võimu umbes aastal 1630 e.m.a. Hüksoslased rajasid deltasse uue pealinna Avarise ning valitsesid suuremat osa Egiptusest XV dünastiana (1630–1521 e.m.a). Võõramaalased ajas riigist välja Ülem-Egiptuse vaarao Ahmose I, kes asutas XVIII dünastia ja viis pealinna Memphisest üleTeebasse.

Uue riigi perioodil (u 1550–1070 e.m.a) saavutas Egiptuse territoriaalne laienemine oma haripunkti, ulatudes lõunas (Nuubias) Niiluse neljanda kärestikuni (tänapäeval Sudaani põhjaosa) ja põhjas Süüriani. Sellel perioodil valitsesid Egiptust kuulsad vaaraod, nt Hatšepsut, Thutmosis III, Ehnaton ja tema naine Nofretete, Tutanhamon ning Ramses II.  Kolmandat vaheperioodi iseloomustavad liibüalaste, nuubialaste ja assüürlaste vallutusretked Egiptusse, kuid egiptlased suutsid need sissetungijad riigist lõpuks välja lüüa.

Ahhemeniidide riigi valitseja Kambyses II purustas Egiptuse väed aastal 525 e.m.a ning vallutas seejärel kogu riigi. Korduvalt ebaõnnestunud ülestõusude järel suutsid egiptlased kreeklaste sõjalise abiga aastal 404. e.m.a iseseisvuse taastada, kuid kaotasid selle taas aastal 343 e.m.a, kui langes viimane põliselanikust vaarao.

Allikas: Wikipedia

Loe lisaks:  Vana-Egiptuse ajalugu

Vana-Egiptuse kronoloogia

*Eeldünastiline periood- 5500-3150 e.KR

*Varane riik- 3150-2686 e.KR

*Vana riik- 2686-2181 e.KR

*Esimene vaheperiood- 2181-2040 e.KR

*Keskmine riik- 2040-1782 e.KR

*Teine vaheperiood- 1782-1570 e.KR

*Uus riik- 1570-1070 e.KR

*Kolmas vaheperiood- 1070-664 e.KR

*Hilis-Egiptus- 664-332 e.KR

*Hellenismiajastu- 332 e.KR-641 p.KR

 

egiptus-1-728 (1)

 

Olulised aastad:

3000 a eKr ühendas Menes Ülem- ja Alam –Egiptuse üheks riigiks. Pealinnaks Memphis

2750 eKr rajati esimene suur astmikpüramiid
2600-2150 eKr Vana riik
2500 eKr rajati Niiluse kaldal Gizas suured püramiidid
2150-1950 eKr- segadusteaeg
1950 eKr ühendab Teeba valitseja kogu Egiptuse oma võimu alla. Algab Keskmine riik

1800 eKr kirjutati “Jutustus Sinuhest”

1700 a eKr tulid egiptuse põhjaosas võimule Aasia päritolu valitsejad
1550 eKr kihutati võõrad maalt välja ja ühendati taas kogu Egiptus. Pealinnaks Teeba, algas Uus riik
1491-1436 eKr vaarao Thutmosis III ajal saavutas egiptus suurima välise võimsuse
1290.1224 eKr valitseb Ramses II
1269 eKr sõlmiti Ramses II ja hetiitide vahel rahu- ja liiduleping
Umbes 1100 a eKr lõppes Uue riigi ajajärk. Vaaraode võim nõrk
664 a eKr langes egiptusAssüüria vallutajate võimu alla
525 a eKr vallutasid Egiptuse pärslased

 

egiptus-2-728 (1)

egiptus-3-728

egiptus-4-728

egiptus-5-728

egiptus-9-728

egiptus-10-728

egiptus-18-728

 

 

 

 

 

egiptus-19-728

egiptus-20-728

egiptus-21-728

egiptus-22-728

egiptus-23-728

Vana-Egiptuse allmaa ja ülestõusnute jumal Osiris

egiptus-24-728

egiptus-25-728

egiptus-26-728

egiptus-27-728

egiptus-28-728

egiptus-29-728

egiptus-30-728

egiptus-38-728

egiptus-39-728

egiptus-40-728

Slaidide autor: Madli-Maria Naulainen

Vaaraod

results loading