ELEKTROLÜÜTIDE LAHUSED

Elektrolüüdid on ained, mis on vesilahuses kas osaliselt või täielikult jagunenud ioonideks (happed, alused, soolad). Tugevad elektrolüüdid on lahuses täielikult jagunenud ioonideks (enamus soolasid, tugevad happed ja leelised).  Nõrgad elektrolüüdid esinevad lahuses peamiselt molekulidena (nõrgad alused ja nõrgad happed). Elektrolüütide lahused juhivad hästi elektrit, sest nad sisaldavad laenguga osakesi. Erinevate elektrolüütide kokkuvalamisel võib toimuda reaktsioon, mille tunneb ära sademe tekke, gaasi eraldumise või lahuse soojenemise järgi.  Elektrolüüdid reageerivad omavahel, kui reaktsiooni tulemusena tekib vesi, gaasiline aine või vähelahustuv ühend. Vesi tekib näiteks aluse ja happe reaktsioonil. Gaasilise aine eraldumist võib märgata näiteks happe ja soola reageerimisel. Sade tekib näiteks soola reageerimisel leelisega või mõne teise soolaga.

 

Video. Elektrolüütide põhimõte.

Video. Happed kui elektrolüüdid. Sidrunipatarei.

Video. Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid.

results loading