HULKNURGAD. RISTKÜLIK. RUUT

Hulknurk on geomeetriline kujund, mis tekib, kui ühendada järjestikku lõikudeks tasandil erinevatel sirgetel asetsevad punktid. Hulknurgad on näiteks kolmnurk, nelinurk, viisnurk, kuusnurk jne. Nelinurk, mille kõik nurgad on täisnurgad, on ristkülik ja ristkülik, mille kõik küljed on võrdsed, on ruut.

tabel41

Hulknurga kõikide külgede summa on tema ümbermõõt (tähistatakse tähega P).

 tabel42

Pindalaühikud on ühikud, mida kasutatakse pindala mõõtmiseks. Need on ruudud, mille külje pikkus on 1. Näiteks  1 mm² (1 ruutmillimeeter) on sellise ruudu pindala, mille külje pikkus on 1mm ja 1m²  (1 ruutmeeter) on sellise ruudu pindala, mille külje pikkus on 1m.

tabel43

 

Näide 1: Arvuta ristküliku ümbermõõt ja pindala, kui tema küljed on 5cm ja 7 cm.

P= 2 (5+7)= 2* 12=24cm

S= 5*7=35 cm²

Vastus: Ristküliku ümbermõõt on 24 cm ja pindala 35 cm²

 

Näide 2: Teisenda ühikud: 3m²=….. cm²

3m²=3 (1m*1m)=3*100cm*100cm= 30 000 cm²

results loading