HAPPED

Hape on aine, mis vesilahuses jaguneb vesinikioonideks ja happeanioonideks. Vesinikioonidest on tingitud hapete üldised omadused. Osa happeid on tavatingimustes vedelikud (nt väävelhape), osa tahked (nt sidrunhape). Happena käituvad ka mõnede gaasiliste ainete vesilahused (nt soolhape) ja osa happeid esineb ainult vesilahustes (nt süsihape).

results loading