HAPETE LIIGITUS

 

Hapnikusisalduse järgi

Hapnikhapped, mis sisaldavad ühe elemendina hapnikku ( HNO3; H2 SO4  ). Selliste hapete anioonid koosnevad mingi mittemetallilise elemendi aatomist ja sellega seotud hapniku aatomitest.

Hapnikuta happed, mis hapnikku ei sisalda (nt HCl, HBr).

 

Prootonite arvu järgi

Üheprootonilised, mille puhul annab molekul lahusesse ainult ühe vesinikiooni (Hcl, HNO3; HBr  ).

Mitmeprootonilised, mille puhul annab molekul lahusesse mitu vesinikiooni ( H2 SO4 ; H2CO3    ; H2 SO3  ;  H3 PO4  ).

 

Happe tugevuse järgi

Tugevate hapete lahuses on kõik nende molekulid jagunenud ioonideks ja molekule ei esine (HCl, HNO3; H2 SO4  ).

Nõrkade hapete lahuses on vaid väike osa molekulidest jagunenud ioonideks. Seda nõrgem on hape, mida väiksem osa molekulidest on ioonideks lagunenud. Nõrgad happed on nt süsihape, fosforhape, divesiniksulfiidhape, ränihape ja etaanhape.

 

Simulatsioon. Nõrgad ja tugevad happed.

Harjutus. Tugevad ja nõrgad happed.

results loading