HAPETE SAAMINE

Hapnikku mittesisaldavaid happeid saadakse vastavate gaasiliste vesinikühendite lahustumisel vees.

Näiteks gaasilise vesinikkloriidi lahustumisel vees tekib vesinikkloriidhape ja ta esinev vaid vesilahusena.

Hapnikhappeid saadakse happelise oksiidi reageerimisel veega.

P4 O10+  6H2O→4 4H3PO4

Nõrkasid happeid saadakse soola ja tugeva happe vahelisel reaktsioonil.

 

Video. Koduses majapidamises leiduvate hapete ja aluste pH.

 

Mäng kordamiseks aineklasside kohta

results loading