HAPPELISED OKSIIDID

Happelised oksiidid on oksiidid, millel on happelised omadused ja nad reageerivad alustega. Paljud mittemetallioksiidid on happelised.

Aine

Millistel juhtudel reageerib

Saadus

Näide

Vesi

Enamus reageerib, mõni nõrgalt happeline mitte(nt SiO2)

Vastav hape

SO3+ H2O→H2SO4

Alus

Leelistega aktiivselt; väheaktiivsed oksiidid- väga aeglaselt

Sool ja vesi

SO3+ 2NaOH→Na2SO4 + H2O

SiO2+ 2KOH→K2SiO3+ H2O (kuumutamisel)

Tabel. Happeliste oksiidide reageerimine teiste ainetega

 

Happelised oksiidid ja aluselised oksiidid reageerivad ka omavahel (olenevalt oksiididest siis kas tavatemperatuuril või kuumutamisel). Saaduseks on vastav sool.

BaO+ CO2→BaCO3

 

Simulatsioon. Oksiidid, nende nimetused ja valmid.

Harjutus. Oksiidide nimetused.

results loading