Hüdroksiidid ehk alused

Hüdroksiidid ehk alused on liitained, mis koosnevad metalli ioonist ja ühest või mitmest hüdroksiidioonist (OH). Hüdroksiidioonide arv aluste valemis on võrdne metalli iooni oksüdatsiooniastmega.

 

Aluste valemite ja nimetuste koostamine

Valemite koostamisel kirjutatakse alati esimesena metalli sümbol ning selle taha OH (hüroksiidiooni tähis). Kui metalli oksüdatsiooniaste on suurem kui üks, siis kirjutatakse OH rühm sulgudesse ning sulgude taha indeksiks metalli o.a.

 

Püsiva o.a väärtustega metallide hüdroksiidide nimetatakse põhimõttel

 

metalli nimetus + hüdroksiid

 

Näiteks:

NaOH – naatriumhüdroksiid

Ca(OH)2 – kaltsiumhüdroksiid

Al(OH)3 – alumiiniumhüdroksiid

 

Muutuva o.a-ga metallide hüdroksiidide nimetamisel tuleb ära markida ka metalli o.a väärtus Rooma numbriga (sama põhimõte, mis oksiidide nimetamisel).

 

metalli nimetus + metalli o.a (Rooma numbriga) + hüdroksiid

 

Näiteks:

Fe(OH)2 – raud(II)hüdroksiid

Fe(OH)3 – raud(III)hüdroksiid

Mn(OH)3 – mangaan(III)hüdroksiid

 

Kõikidele hüdroksiididele vastab kindel oksiid – aluseline oksiid. Hüdroksiidile vastava oksiidi metalli o.a on sama, mis see oli hüdroksiidis.

9

 

Aluste kindlaks tegemine

Hüdroksiide saab liigitada vastavalt nende vees lahustumisele. Vees lahustuvaid hüdroksiide nimetatakse leelisteks. Leeliste hulka loetakse ka vähelahustuvad alused, nagu kaltsiumhüdroksiid.

 

Leeliste kindlaks tegemiseks saab kasutada indikaatoreid. Näiteks fenoolftaleiin muutub aluselises keskkonnas punaseks. Vees lahustumatuid aluseid indikaatoritega kindlaks teha ei saa, kuna ained, mis vees ei lahustu, lahuse keskkonda ei mõjuta.

 

pH- skaalat ja universaalindikaatorit saab kasutada ka leeliselahuste tugevuse määramiseks. Mida aluselisem on lahus, seda sinisemaks (lillamaks) muutub indikaatori värvus (vt joonis)

10

 

Aluste keemilised omadused

Aluste üheks tähtsamaks omaduseks on reageerimine hapetega. Aluse ja happe omavahelist reaktsiooni nimetatakse ka neutralisatsioonireaktsiooniks. Happe ja aluse reaktsiooni tulemusena tekib sool ning vesi.

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Vees lahustumatud (ja vähelahustuvad) alused kuumutamisel lagunevad andes vee ja vastava oksiidi

Ca(OH)2 = CaO + H2O

Cu(OH)2 = CuO + H2O

Seda tüüpi reaktsioone, kus ühest ainest tekib mitu erinevat ainet nimetatakse lagunemisreaktsioonideks.

 

Aluste saamine

Leeliseid ehk vees lahustuvaid aluseid saadakse vastavate oksiidide reageerimisel veega.

 

CaO + H2O = Ca(OH)2

Na2O + H2O = 2NaOH

 

results loading