IOONID

Ioonid tekivad keemilise reaktsiooni tulemusena, kus aatom liidab või loovutab elektrone. Kui aatom liidab elektrone, tekib temast negatiivse laenguga ioon – anioon. Kui aatom loovutab elektrone, tekib temast positiivse laenguga ioon – katioon.

Aatomid liidavad/loovutavad elektrone seetõttu, et kõige stabiilsem on aatom siis, kui tema väliskihil on 8 elektroni. Seega püüavad aatomid elektrone liites/loovutades seda olukorda saavutada. Metallides on väliskihil vähe elektrone, seega metallid loovutavad oma väliskihi elektronid ning neist tekib positiivne ioon. Näiteks kaltsiumil on väliskihil 2 elektroni, ning kaltsium keemilise reaktsiooni käigus need elektronid loovutab:

Ca – 2e- = Ca2+

Kaltsiumiooni elektronskeem on seega järgmine:

Ca +20| 2 ) 8 ) 8 ) 2 )  – 2e-  Ca +20| 2 ) 8 ) 8 ) )
Kaltsiumi aatom                      Kaltsiumi ioon

Mittemetallides on väliskihil enamasti 5-7 elektroni, seega mittemetallid liidavad elektrone, et saavutada väliskihile kaheksat elektroni. Näiteks hapnikul on väliskihil 6 elektroni, seega keemilises reaktsioonis hapniku aatom liidab 2 elektroni ning temast saab negatiivne ioon – anioon.

O + 2e- = O2-

Hapnikiooni elektronskeem on seega järgmine:

Ca +8| 2 ) 6 )      – 2e-        O +8| 2 ) 8 )
Hapniku aatom                  Hapniku ioon

Kuna erinimelised laengud tõmbuvad, siis kaltsiumi ja hapniku omavahelisel reaktsioonil tekib ühend CaO. Kaltsium loovutas 2 elektroni ning hapnik liitis kaltsiumi loovutatud elektronid.

Keedusool läheb vee toimel lahuses ioonideks

Keedusool läheb vee toimel lahuses ioonideks

 

Loe lisaks:

results loading