Kiviaeg Eestis. Lühidalt

Esimesed jäljed inimasustusest Eestis on Sindi lähedalt Pulli külast väljakaevatud leiud, mis on umbes 11 000 aastat vanad. Nimelt leiti sealt kivist ja luust tööriistu, leease ja mitmesuguseid luid. Pulli küla asukad kuulusid Kunda kultuuri hulka, mis on levinud kogu Läänemere idakaldal. See kultuur on nimetuse saanud enne Pulli asulat avastatud Kunda lähedal olnud asulakoha järgi. Ühtse kultuuri olemasolust kõnelevad arheoloogilistes leidudes kajastuv sarnasus eluviisis  ja tarbeesemetes. Kundalased kasutasid puitu ja kivi.  Koduloomadest teati koera, inimesed elatusid jahist ja kalapüügist. Kütiti põtrasid, kopraid ja hülgeid. Hooneteks olid maasse süvendatud augu kohal olevad püstkojad. Kundalased olid väga osavate kätega ja omasid palju praktilisi teadmisi loodusest. Kundalaste algkodu asus väljaspool Eestit ja nad hakkasid Eestisse liikuma vastavalt jää sulamisele. Seega tulid nad ilmselt lõuna poolt.

Sildid
results loading