Kommunistlik Venemaa peale I Maailmasõda

Venemaal toimus 1917 aastal revolutsioon, mille käigus haarasid võimu enamlased. Vaatamata välisele sekkumisele jäi see riik püsima.
Majandus. Kodusõja ajal kasutati erakorralisi meetmeid sõjaväe ja elanike varustamiseks. Sõjakommunism – 1921, tasuta teenused, nt transport linnades, teater, korterid. Talupojad pidid sundkorras loovutama vilja ülejäägid, kehtestati üldine töökohustus, toidukaupu jaotati normide alusel. Tööstusettevõtted riigistati. 1921. aastast kehtestati NEP, mis lubas osaliselt eraettevõtluse ja asendas talupoegade toiduainete loovutamise kohustuse kindlaks määratud maksuga. Suurtööstus jäi riigi omandisse. Abinõud leevendasid majanduslikku olukorda. Stalin loobus varsti pärast võimuletulekut NEPist ja asendas selle kollektiviseerimise ja industrialiseerimisega. Nende ümberkorralduste tulemusel sai Nõukogude Liidust lühikese ajaga tööstusriik, vähenes maaelanikkond ja kasvasid linnad.

 

Riigikord ja sisepoliitika. Peale bolševike võimuhaaramist kujunesid nõukogulikud võimuorganid -valitsus e Rahvakomissaride Nõukogu  ja Ülevenemaaline Kesktäitevkomitee. Riigi nimeks sai 1922. aastast Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit. 1918. aasta kevadel algas kodusõda nõukogude võimu vastu. See kestis 1923. aastani. 1922 aastal valiti haigestunud Lenini asemel Kommunistliku partei peasekretäriks Jossif Stalin,

STalin

kes kõrvaldas poliitilised konkurendid ning saavutas ainuvõimu 1929 aastaks. Stalin rakendas riigis enneolematu poliitilise terrori, mida viisid ellu julgeolekuorganid ehk NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat

Loodi GULAG. 1930. aastate teisel poolel oli repressiioonid eriti ulatuslikud.

Välispoliitika. Peale revolutsiooni ei saavutanud Nõukogude Venemaa kiiret poliitilist tunnustust Lääneriikidelt. 2.02.1920. sõlmitud Tartu rahu oli esimene välisriigi tunnustus Nõukogude Venemaale. Peale kodusõja võitu levitas Venemaa maailmarevolutsiooni ideed ja toetas rahaliselt mässuliikumisi välisriikides. 1930. aastate teisel poolel tugevdas Stalin Punaarmeed, eesmärgiga maailma selle abil kommunistlikuks muuta. Nõukogude Liit oli sarnaselt Natsionaalsotsialistliku Saksamaaga totalitaarne riik.

 

Venemaa1

Piltide allikas

LOE LISAKS:

1. Venemaa – diktatuuri tugevnemine Stalini valitsemise ajal

2. Nõukogude Liit

results loading