KÜMNENDMURRU KORRUTAMINE NATURAALARVUGA

Kümnendmurru korrutamisel naturaalarvuga:

1)  korrutame arve nagu naturaalarve, pööramata komale tähelepanu.

2) eraldame komaga arvu lõpust nii mitu kümnendkohta, kui mitu on neid kümnendmurrus.

 

Näide. Korrutame omavahel arvud  0,0472 ja 34

tabel79

results loading