KUUP

Kuup on risttahukas, mille kõik mõõtmed on võrdsed.

Kuup on ruumiline kujund ehk keha, mille tahkudeks on kuus ruutu.

181

Joonisel: a – kuubi külg, d – kuubi diagonaal

Ruumala: V = a3

Täispindala: St = 6a2

results loading