LAHUS

Lahustist ja selles ühtlaselt jaotunud lahustuvast ainest koosnevat segu nimetatakse lahuseks. Lahuse agregaatolek on sama, mis oli lahustil.

lahusti + lahustunud aine = lahus

(milles) (mille)

results loading