LAHUSE MAHUPROTSENT

Vedelike sisaldust lahuses väljendatakse tihti mahuprotsendiga, mis näitab, mitu mahuosa lahustunud ainet sisaldub 100 mahuosas lahuses.

 

PV=(Vaine/Vlahus)*100% (mahuprotsent= lahustunud aine ruumala jagatud lahuse ruumala *100%)

 

Näidis. 20 g etanooli(0,79g/cm3) lahustamisel vees saadi 120 cm3 lahust. Arvuta etanooli mahuprotsent saadud lahuses.

Andmed:

ρ(etanool)=0,79g/cm3

m(etanool)= 20g

V(lahus)=120cm3

PV=?

 

Lahendus: Mahuprotsendi leidmiseks on meil vaja teada lahustunud aine ruumala.

ρ(g/cm3 )= m(g)/V(cm3 )

Sellest valemist saame, et V=m/ρ

1. Arvutame lahustunud aine ruumala

V= 20g/0,79g/cm3=25,32 cm3

 

2. Arvutame etanooli manuprotsendi

PV=(Vaine/Vlahus)*100%

PV=(25,32cm3/120cm3 )*100%=21%

3. Vastus: Etanooli mahuprotsent antud lahuses on 21% (ehk siis moodustab etanooli ruumala kogu lahuse ruumalast 21%)

results loading