LAHUSE MASSIPROTSENT

Lahuse kontsentratsioon näitab, kui palju on lahuses lahustunud ainet. Seda väljendatakse lahuse massiprotsendi kaudu, mis näitab, millise osa moodustab lahustunud aine mass kogu lahusest protsentides. Lahus on tervik (100%) ja lahustunud aine moodustab sellest teatud protsendi.

 

massiprotsendi arvutamise valem: P= lahustunud aine mass/lahuse mass·100%

 

kogu lahuse massi leidmine: lahuse mass(mlahus)= lahustunud aine mass(maine)+lahusti mass(mlahusti)

 

seega võib massiprotsenti arvutada ka: P= maine/(maine+mlahusti) ·100%

 

Sageli on vaja ostarbekusetõttu minna massilt üle ruumalale ja vastupidi. Massi ja ruumala vahelist seost väljendab lahuse tihedus, mis näitab ühikulise ruumalaga lahusekoguse massi.

 

Tiheduse valem: ρ(g/cm3 )= m(g)/V(cm3 ) (lahuse tihedus=lahuse mass/lahuse ruumala)

 

Lahuse ruumala määratakse mõõtenõude abil ja tihedus aeromeetri abil.

Erinevate lahuste kokkuvalamisel on lahuse ruumala alati mõnevõrra väiksem kui kokkuvalatud ruumalade summa, sest lahustes seostuvad lahusti ja lahustunud ainete osakesed tugevalt üksteisega. Seda nimetatakse lahuste kokkutõmbumiseks ehk kontraktsiooniks.

 

Näide. Arvuta NaOH mass 100 cm3 10%-lises NaOH lahuses (lahuse tihedus 1,11g/cm3 )

Andmed:

V=100cm3

ρ(g/cm3 )=1,11g/cm3

P=10%

m(NaOH)=?

 

Lahendus:

1. Arvutame lahuse massi

m(lahus)=Vρ

m=100cm3 *1,11g/cm3 =111g

 

2. NaOH mass moodustab lahuse massist 10% ja leiame, kui suur osa on see 10% kogu lahuse massist

m(NaOH)=(m(lahus)*10)/100=11g*0,1g=11,1g

 

3. Vastus: NaOH mass antud lahuses on 11,1g.

 

Simulatsioon. Massiprotsendi arvutamine.

results loading