LAHUSTE TEKKIMINE

Lahustumist ja difusiooni kiirendab segamine ja temperatuuri tõstmine. Difusioon on aine levik teises aines või ainete segus ja seda põhjustab osakeste soojusliikumine.

 

Video. Difusioon. (inglise keeles)

 

Vee molekul on polaarne omades negatiivset ja positiivset poolust. Hapnikul on tugevamad mittemetallilised omadused kui vesinikul ja seetõttu tõmbab ta ühist elektronpaari tugevamini ning omandab sellega väikese negatiivse osalaengu. Vesiniku aatomid aga omandavad väikese positiivse osalaengu.

Soola lahustumine vees: Soola kristallid koosnevad katioonidest ja anioonidest ja vees pöörduvad vee molekulid katioonide poole negatiivse poolusega ja anioonide poole positiivse poolusega. Kuna vee molekulid avaldavad ioonidele väga tugevat tõmbejõudu, siis eralduvad ioonid kristallivõrest. Ioonid seostuvad vee molekulidega ning tekivad hüdraatunud ioonid. Hüdraatumiseks ehk hüdratatsiooniks nimetatakse lahustunud aine osakeste seostumist vee molekulidega. Hüdratatsioon esineb ka polaarsetest molekulidest koosnevate ainete lahustumisel vees. Polaarse molekuli puhul pöörduvad vee molekulid positiivse laenguga molekuliosa poole negatiivse poolusega ja vastupidi. Seejärel jagunevad aine molekulid üksikuteks hüdraatunud molekulideks.

Hästi lahustuvad vees sellised ainet, mille ioonid või molekulid seostuvad tugevalt vee osakestega.

Solvatatsiooniks nimetatakse lahustuva aine osakeste seostumist lahusti molekulidega.

 

Simulatsioon. Molekuli polaarsus.

Simulatsioon. Soolade lahustumine vees.

Simulatsioon. Soola ja suhkru lahustumine.

results loading