LAHUTAMINE

Lahutamine on liitmise pöördtehe, kus summa ja ühe liidetava kaudu leitakse teine liidetav.

VÄHENDATAV – VÄHENDAJA = VAHE
54                   –         23               =    31

* Kahe- ja mitmekohaliste arvude lahutamisel lahutame enne kõrgemad järgud ning seejärel alles madalamad.

Näide: Lahutame arvust 268 arvu 146 (146 = 100 + 40 + 6) Lahutame sajalised: 268 – 100 = 168; lahutame kümnelised: 168 – 40 = 128; lahutame ühelised 1286 = 122.

*Kui lahutatav on lähedane ümmargusele arvule, lahutame enne selle ümmarguse arvu ning teeme hiljem vastava paranduse.

Näide: Lahutame 1348-st 492.
492 = 500 – 8
Teemegi tehte arvuga 500:
1348 – 500 = 848
Parandame 8 võrra: 848 + 8 = 85

Lahutamise omadused:

8

results loading