Liitaine protsendiline koostis

Liitaine protsendilise koostise leidmine tähendab seda, et leitakse kõikide elementide sisaldus aines protsendiliselt. Seda kasutatakse näiteks selleks, et teada saada millises aines on mingi elemendi sisaldus kõige suurem.

Elemendi protsendilist sisaldust aines saab leida valemiga:

8

Protsendilist sisaldust saab leida ka vastavustega (ristkorrutis). Põhimõte on sama, mis lahuse protsentarvutustel.

9

Näide: Milline on kõikide elementide protsendiline sisaldus paekivis (CaCO3)?

Lahendus:
Kõigepealt leiame aine valemmassi:

Mr(CaCO3) = 2 • 40 + 1 • 12 + 3 • 16 = 140 amü

Kasutades vastavusi leiame kõikide elementide protsendilise sisalduse:

  • Kaltsiumi (Ca) sisaldus:

10

  • Süsiniku (C) sisaldus:

11

  • Hapniku (O) sisaldus:

12

Vastus: Paekivis on elementide protsendiline sisaldus järgmine: Ca – 57,1%, C – 8,6%, O – 34,3%.

results loading