LIITMINE, LIITMISE OMADUSED

LIIDETAV + LIIDETAV = SUMMA

*Kahe arvu liitmisel liidame suuremale arvule väiksema. Esmalt liidame sajalised, siis kümnelised ja seejärel ühelised.

Näide. Liidame 6423 ja 431. 6423 ja 4 sajalist on 6823; 6823 ja 3 kümnelist on 6853; 6853 ja 1 üheline on 6854.

 

*Kui liidetavad on lähedased ümmargustele arvudele, siis liidamegi need ümmargused arvud ning teeme hiljem vastavad parandused.(Lihtsustab arvutamist)

Näide: Liidame arvud 1489 ja 746.
Esmalt vaatame, milliste ümmarguste arvudega võiksime need arvud liitmisel asendada:
1489 = 1500 – 11
746 = 750 – 4
Liidame 1500 ja 750. 1500 + 750 = 2250
Saadud summast lahutame 15 , kuna esialgsed arvud olid meie valitud ümmargustest arvudest kokku 15 võrra väiksemad.
2250 – 15 = 2235

Liitmisseadused:

7a

Kirjalik liitmine:

7b

Liitmine:

results loading