Liitmise ja lahutamise seos

Lahutamine on liitmise pöördtehe.

Lahutamiseks nimetatakse summa ja ühe liidetava järgi teise liidetava leidmist.

Lahutamise õigsust saame kontrollida liitmise abil.

Näide: 6 – 4 = 2

Kontroll: 2 + 4 = 6

Neid arve seob neli võrdust.

2 + 4 = 6

4 + 2 = 6

6 – 2 = 4

6 – 4 = 2

Kontrolli lahutamist liitmisega.

6 – 4 = 2, sest 2 + 4 = 6

9 – 4 = …………, sest 5 + ………… = …………

14 – 6 = …………, sest ………… + ………… = …………

12 – 3 = …………, sest ………… + ………… = …………

15 – 2 = …………, sest ………… + ………… = …………

results loading