Metallide tootmine

Metalle toodetakse redutseerides neid metalli maakidest. Metalli maagid on enamasti metallioksiidid või siis metallisoolad. Redutseerijatena võib kasutada vesinikku, sütt, süsinikmonooksiidi või mõnd aktiivset metalli. Samuti on võimalik metalle toota elektrolüüsil – lagundades metalli maaki elektrivooluga. Metalli tootmise käigus maagis olevad metalli ioonid liidavad elektrone ning neist tekivad puhtad metallid

Mn+ + ne = M

Enne metalli maagi redutseerimist tuleb maagiga läbi viia veel mitmeid teisi protsesse. Kõigepealt on vaja maaki rikastada, mis tähendab seda, et maagist eraldatakse muud lisandid, et saada võimalikult puhas metalli maak. Kuna kõige kasulikum on toota metalle nende oksiididest, siis viiakse rikastatud maagiga läbi särdamine – metallimaagis sisalduvad soolad muudetakse oksiidiks (soolad reageerivad hapnikuga kõrgel temperatuuril). Alles seejärel viiakse läbi redutseerimine. Üks peamisi redutseerijaid, mida metallide tootmisel kaustatakse on süsinik. Rauamaagi redutseerimisel süsinikuga toimub järgmine keemiline reaktsioon.

2Fe2O3 + 3C = 4Fe + 3CO2

 

Raua tootmise skeem

Raua tootmise skeem

Alumiinium on peamine aktiivne metall, mida kasutatakse redutseerijana metallide tootmisel. Seda protsessi, kus metalli redutseerimiseks kaustatakse alumiiniumit nimetatakse aluminotermiaks. Aluminotermiliselt toodetakse peamiselt vanaadiumi

3V2O5 + 10Al → 5Al2O3 + 6V

 

results loading