MITU PROTSENTI MOODUSTAB ÜKS ARV TEISEST

Selleks, et leida, mitu protsenti moodustab üks arv teisest, tuleb esimene arv jagada teisega ning saadud jagatis korrutada 100 protsendiga.

N: Leia, mitu protsenti moodustab 5 arvust 25.

65

Vastus: arv 5 moodustab 25-st 20%.

results loading