Molaarruumala

Mool on aine hulga ühik ning ühes moolis on alati 6,02•1023 aine osakest. Gaasilistes ainetes on aineosakesed ühtlaselt jaotunud ning seetõttu on samal temperatuuril kindlas ruumalaühikus alati sama arv aineosakesi. Gaaside korral mõistlik moolarvutustes kasutada molaarruumala (tähistatakse Vm). Molaarruumala näitab, mitu liitrit gaasi sisaldab 1 mool ainet ning see on kõikide gaaside jaoks sama suurus.

 

Molaarruumala sõltub gaasi temperatuurist ning rõhust. Standardtingimustel (temperatuur 0 oC ning rõhk 1 atm) on kõikide gaaside molaarruumalaks Vm = 22,4 l/mol.

 

Molaarruumala kasutades saab gaaside hulka (moole) leida järgmiselt:

15

Teades gaasi moole on kergest võimalik arvutada ka gaasi massi kasutades molaarmassi (M).

16

Näidisülesanne: Kui suur on 100 grammi süsihappegaasi ruumala standardtingimustel?

 

Lahendus:

Leiame kõigepealt süsihappegaasi (CO2) molaarruumala ning moolid:

17

Teades süsihappegaasi moole, saame leida gaasi ruumala kasutades molaarruumala:

18

Vastus: 100 grammi süsihappegaasi ruumala on 50,8 liitrit.

 

results loading