MOOL

Mool on ainehulga ühik, mida kasutatakse üliväikeste aineosakeste loendamiseks. Aine hulk väljendab aines sisalduvate osakeste arvu. Tähis on n.

Avogardo arv (NA) väljendab ühes moolis aines olevate oskaeste arvu ja selle väärtus on 6,02· 1023

Aine hulga arvutamine: n=N/NA

kus n-moolide arv; N- molekulide või teiste osakeste arv; NA on Avogadro arv

results loading