MOOLARVUTUSED REAKTSIOONIVÕRRANDITE PÕHJAL

Reaktsioonivõrrandi kordajad näitavad reaktsioonist osavõtvate osakeste arvude suhet. Mistahes aine korral sisaldab 1 mol 6,02· 1023 osakest. Ainete moolide arvu suhe on samasugune nagu molekulide arude suhe.

 

Näide. Mitu grammi naatriumsulfaati tekib 20 grammi naatriumhüdroksiidi reageerimisel väävelhappega?

Andmed: m(NaOH)=20g; m(Na2 SO4)=?

Lahendus:

1. Koostame reaktsioonivõrrandi ja tasakaalustame selle:

2NaOH + H2 SO4→Na2 SO4 +  2H2O

võrrandist näeme, et 2 mooli NaOH reageerimisel 1 mooli väävelhappega, tekib üks mool naatriumsulfaati ja kaks mooli vett.

2. Leiame naatriumhüdroksiidi moolide arvu antud reaktsioonis:

M(NaOH)=23+16+1=40g/mol

n=m/M   n(NaOH)=20g/40g/mol= 0,5 mol

Kui 2 mooli NaOH reageerimisel tekib 1 mool naatriumsulfaati(kaks korda vähem kui NaOH-d), siis 1mooli NaOH reageerimisel tekib 0,5 mooli ja 0,5 mooli NaOH reageerimisel tekib seega 0,25 mooli naatriumsulfaati.

3. Leiame naatriumsulfaadi massi valemist m= n*M

Esmalt arvutame molaarmassi: M(Na2SO4)=2*23+32+4*16= 142 g/mol

m=0,25mol*142g/mol=35,5g

Vastus: Reaktsioonis tekib 35,5 grammi naatriumsulfaati.

 

Simulatsioon. Keemilise reaktsiooni võrrand(ainete massi ja ainehulga seosed võrrandis).

Harjutus. Aine hulk ja mass(tähised ja ühikud).

results loading