MURDUDE VÕRDLEMINE

Ühenimelised murrud on murrud, mille nimetajad on ühesugused. Kahest murrust, mille nimetajad on ühesugused, on suurem see murd, kumma lugeja on suurem ning väiksem see, kumma lugeja on väiksem.

Murrud, mille nimetajad on erinevad, on erinimelised murrud. Kahes murrust, mille lugejad on ühesugused, on suurem see, kumma nimetaja on väiksem ning väiksem see, kumma nimetaja on suurem.

tabel49

tabel50

results loading