OKSIIDID: MÕISTE

Aine, mis koosneb kahest elemendist, millest üks on hapnik. Oksiidide omadused on kooskõlas vastavate elementide omadustega. Ühe ja sama elemendi erineva oksüdatsiooniastme korral märgitakse nimetuses elemendi oksüdatsiooniaste rooma numbrites sulgudesse elemendi nimetuse järele. Eesliiteid kasutatakse elemendi aatomite arvu märkimiseks (nt dilämmastiktrioksiid).

results loading